KRS 0000153931


W sierpniu 2010 Fundacja Samoleczenie Metodą BSM otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Prezesem Fundacji jest Piotr Lewandowski. Fundacja jest organizacją non-profit.

Przekaż 1% podatku, numer KRS 0000153931

Samoleczenie Metodą B.S.M.

Samoleczenie metodą B.S.M. ®
1993 - 2017 
Statystyki GUS wykazują poprawę zdrowotności Polaków.
1993 - 2017 
Wydawana od 1993 r. książka pt.
"Samoleczenie metodą B.S.M." rozeszła się w nakładzie ponad 1.150.000 egzemplarzy.

Słowo B.S.M. służy zaróno za nazwę jak i skrót, który należy czytać: Bioemanacyjne Sprzężenie z Mózgiem. *                                 

NIE PRZEKONASZ SIĘ DOPÓKI NIE SPRAWDZISZ NA SOBIE ALBO NIE OBEJRZYSZ 70 MINUT FILMU O METODZIE BSM NA PŁYTCE CD!
*Biemanacja oznacza promieniowanie żywych organizmów.

FRAGMENT LISTU EDMUNDA MALINY z NORYMBERGI:
"Opisy sposobów leczenia są wręcz niewiarygodne - graniczące niemal z baśniową fantazją, a jednak skuteczne i sprawdzone. W pierwszej kolejności eksperymentowałem na sobie, z dobrym skutkiem, potem żona moja też 'zaryzykowała'. Efekty były równie dobre, jak zresztą u wszystkich nie dowierzających znajomych, którzy mimo wszystko spróbowali metody".


Artykuły